Cienījamie skolotāji, skolēni, skolēnu vecāki!

Unread Books at Home Still Spark Literacy Habits - Scientific AmericanJoprojām turpinās attālināts mācību process un mācību gads tuvojas nobeigumam.

Ir stājušies spēkā jauni noteikumi, kas ļauj, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiek veiktas  šādas darbības :

  1. 1.-11. klašu skolēniem mācības šajā mācību gadā noslēdzas 29. maijā, liecības tiks izsniegtas elektroniski, izmantojot e-klasi;
  2. tiek organizētas klātienes konsultācijas 12. klašu skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem saskaņā ar konsultāciju grafiku;
  3. tiek organizētas klātienes konsultācijas 9. klašu skolēniem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē;

 

MĀCĪBU GRĀMATU NODOŠANAS KĀRTĪBA:

  • 9. klašu skolēni mācību grāmatas nodod 11. jūnijā (pēc grafika),
  • 12. klašu skolēni mācību grāmatas nodod 15. jūnijā (pēc grafika).

Informācija 1.-8. un 11. klases skolēniem par mācību grāmatu nodošanu tiks nodota e-klasē.

Par mācību gada noslēgumu informāciju var iegūt VISC mājas lapā:
Lūdzu sk. saiti:

https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200511.shtml