Aiz Tevis dzīvība

Un gaisma paliek,

Un atmiņas

Kā krāšņs zieds.

 

Mūžībā devusies mūsu ilggadējā

                  deju skolotāja

                    Agita Paula