Skolas muzejs

Dibināts 2003. gada martā. Tā veidošanā piedalījās daudzi skolas skolotāji, skolēni, viņu vecāki un absolventi. Materiālu fondēšanu, atlasi veica skolas vēstures izpētes pulciņa dalībnieki. Muzejs tapa vēstures skolotājas Irēnas Roģes vadībā.
Muzeja mērķi:
  • Veidot zināšanas par skolas vēsturi
  • Sekmēt skolēnu piederību savai skolai
  • Skolēnu patriotiskā audzināšana
Muzeja rīcībā ir apmēram 3500 eksponātu, kas izkārtoti muzejā un foto stendos, kuri atrodas skolas vestibilos. Muzejā regulāri tiek rīkotas izstādes, kā arī dažādi skolas muzeja pasākumi.

Muzeja vadītāji

no 2003.gada
Irēna Roģe
Lidija Garoza
Dzintra Paukšta

Muzeja darbu atbalsta un palīdz skolas administrācija un skolotāji.
Muzeja padomi (aktīvu) veido 8. un 9. klases skolēni, piepalīdzot 11. klases skolēniem.

Pašreizējā muzeja vadītāja Dzintra Paukšta LU Filoloģijas fakultātes beidzēja filoloģe, latviešu valodas literatūras pasniedzēja, darba stāžs 44 gadi, skolā māca latviešu valodu un literatūru, ir izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības, Ziemeļu priekšpilsētas koordinatore .

2018.gada 27. martā mūsu skolā notika skolu muzeju skate. Piedalījās Rīgas 37. vidusskolas, Rīnūžu vidusskolas, 18. vakara(maiņu) vidusskolas muzejnieki