Skolas direktors

Guntars Jirgensons

guntars.jirgensons@riga.lv

Tālr. 67395842

Direktora vietnieki

Mārīte MiķelsoneDirektora vietniece mācību darbā
tālr.67395792
Inna BebrišaDirektora vietniece mācību darbā
tālr.67395792
Anda IgnaceDirektora vietniece informātikas jautājumos
anda.ignace@gmail.com
Direktora vietn. saimnieciski administratīvajos jautājumos
tālr.67395792