Skolas direktors

Guntars Jirgensons

guntars.jirgensons@edu.riga.lv

Tālr. 67395842

Direktora vietnieki

Iveta StivriņaDirektora vietniece mācību darbā
istivrina@edu.riga.lv

tālr.67395842

Anda IgnaceDirektora vietniece informātikas jautājumos
aignace@edu.riga.lv
Kristīne SīleDirektora vietn. saimnieciski administratīvajos jautājumos
ksile5@edu.riga.lv
tālr.67395842