Rīgas 28. vidusskolā kopš 2009. gada 1. septembra, kā izvēles priekšmets vidusskolēniem ir Valsts Aizsardzības mācība. Šo priekšmetu var apgūt tikai divās Rīgas skolās, un viena no tām ir Rīgas 28.vidusskola.

No 2012.gada 1.septembra šo priekšmetu apgūst arī pamatskolas skolēni no 7.klases ieskaitot.

Valsts Aizsardzības mācības mērķis ir:

  • veicināt jauniešu garīgo un fizisko attīstību,
  • pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu,
  • radīt izpratni par valsts aizsardzību,
  • popularizēt NBS, kā arī sagatavot jauniešus 4. līmeņa Jaunsardzes pārbaudījumu kārtošanai.

Apgūtās zināšanas Valsts Aizsardzības mācībā, dos Jums labu priekšzināšanu bāzi, lai turpinātu mācības Nacionālajā Aizsardzības Akadēmijā, vai dienestā Nacionālajos Bruņotajos spēkos, kā arī noderēs privātajā dzīvē.

Papildus Valsts aizsardzības nodarbībām, skolā aktīvi darbojas, Jaunsargu pulciņš, kurā dalību var ņemts jebkurš zēns/meitene, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu.

Nodarbības notiek katru

  • otrdienu,
  • ceturtdienu 18:00-20:00,

kā arī atsevišķos gadījumos nedēļas nogalē, kad parasti tiek plānoti, pārgājieni, un dažādi cita rakstura fizisko aktivitāšu pasākumi.

Nodarbībās uzsvars tiek likts uz teorijas pielietošanu praksē, tādēļ notiek daudz praktiskās nodarbības: mezglu siešana, šaušanas pamati, orientēšanās apvidū, triecienšautenes AK-4 izjaukšana un salikšana, ierindas mācība, pirmā palīdzība un daudzas citas interesantas nodarbības.

Skolai ir sava šautuve, kur var apgūt šaušanas iemaņas šaujot ar pneimatisko šauteni.

Skolā kā tradīcija ir:

  • februāra otrajā nedēļa tiek organizētas šaušanas sacensības;
  • svinīga karoga ienešana valsts svētkos;
  • militārās stafetes, maija sākumā;
  • vasaras nometne „Laimes karavīrs”.

Ja vēl neesi izlēmis, kur mācīties nāc un pamēģini pie mums, varbūt tieši Tu, būsi nākamais Latvijas armijas karavīrs.

Skolniekiem, kuri apgūt Valsts Aizsardzības mācību priekšmetu un dzīvo ārpus Rīgas, ir iespēja dzīvot kopmītnēs maksājot tikai 8 EURO mēnesī.

Valsts Aizsardzības mācības skolotājs R.Mandelis