RIPO AUTO šogad bija neliela jubileja – atklātās sacensības un dizaina konkurss RIPO AUTO Rīgā 2019.gada 28.maijā notika piekto reizi. Arī šogad RIPO AUTO sacensības un dizaina konkursi notikuši jau daudzās vietās, piemēram, Liepājā, Brocēnos, Kalnciemā, Talsos un citur lielākos un mazākos mērogos un tagad Rīgā tradicionāli gada noslēgums.

Ātruma sacensībās un dizaina konkursā reģistrējās vairāk kā 50 dalībnieki. Dalībnieki darbojas gan interešu izglītības pulciņos skolās, gan interešu izglītības centros. Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs “JUNDA”, Jaunrades skola, Rīgas 28.vidusskola, Rīgas 85.vidusskola u.c. – kopumā piedalījās bērni un jaunieši no 9 izglītības iestādēm.

Šogad atkal dizainā bija daudz balvu – apbalvoti tika 3 labākie katrā no sešām nominācijām. Lielākais balvu klāsts Bērnu un jauniešu centra “Junda” audzēkņiem, bet arī mājinieki Rīgas 28.vidusskola un Rīgas 85.vidusskolas audzēknis Denijs Mariuss Martinsons nepalika bez apbalvojumiem.

Ātrumsacensības kā azartiskākā daļa un tai pat laikā apbalvojumu mazāk – divās vecuma grupās 4 fināla dalībniekiem. Jaunākā grupa 1-5.klase godalgotās vietas ieguva BJC “Junda” : 1.vieta – Emīls Liberts, 2.vieta – Nils Graudiņš, 3.un 4.vieta – Emīls Stūrnieks, kurš piedalījās ar 2 auto un kā redzams, abi ātri. Vecākā grupa no 5.klases – 1.vieta Alens Kristiāns Roziņš, 2.vieta – Ervīns Grants.

Vairāk lasiet šeit

 

 

Sagatavoja projekta vadītājs
sk.A.Ziemelis