Karjeras izglītības programma

I. KARJERAS VEIDOŠANASASPEKTI

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētuprofesiju.

Lasīt tālāk…

KARJERAS NEDĒĻA

Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija”
Iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru.

Pasākumu plāns

Atašejs

13. Oktobrī - Francijas vēstniecībā

Profesija - atašejs

Vieta: Francijas vēstniecība
Laiks: 13. Oktobrī
Kam: 11. – 12. klase
Apraksts: Atašeja darbība Francijas vēstniecībā
Kontaktpersona: V.Guščina

Grāmatas

14. Oktobrī - Gaismas pilī

Darbs ar grāmatām

Vieta: Gaismas pils
Laiks: 14. Oktobrī
Kam: 7a., 8b. klase
Apraksts: Iepazīties ar bibliotekāres, bibliogrāfa profesiju
Kontaktpersona: Dz.Paukšta

Prezidentūra ES

15. Oktobrī - Rīgas 28. vidusskolā

2015. - Latvijas prezidentūra ES padomē

Vieta: Rīgas 28. vidusskola
Laiks: 15. Oktobrī
Kam: 9. – 12. klase
Apraksts: Lauksaimniecības Ministrijas vecākās referentes L.Jirgensones prezentācija par karjeras izaugsmi
Kontaktpersona: M.Miķelsone

RSU fakultātes

16. Oktobrī - Rīgas Stradiņa Univeristātē

Rīgas Stradiņa Univeristātes fakultātes

Vieta: Rīgas Stradiņa Univeristāte
Laiks: 16. Oktobrī
Kam: 9. – 12. klase
Apraksts: Iepazīties ar ārsta, jurista un sociālo zinātņu profesijām
Kontaktpersona: Dz.Paukšta, M.Miķelsone

Vecāku un absolventu profesijas

17. Oktobrī - Rīgas 28. vidusskolā

Vecāku un absolventu profesijas

Vieta: Rīgas 28. vidusskola
Laiks: 17. Oktobrī
Kam: 1. – 9. klase
Apraksts: Dažādu profesiju pārstāvju stāstījums dažādās klašu grupās
Kontaktpersona: M.Miķelsone

Skolas karjeras izglītības koordinators:

INNA BEBRIŠA,

bebrisa0808@gmail.com,

www.draugiem.lv/viaa
www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela

Virsleitnants Ronalds Mandelis

Mūsu skolas absolventa, virsleitnanta Ronalda Mandeļa, stāstījums par skolas gaitām  un karjeras izaugsmi.

Oskars Lūsis 

Rīgas 28.vidusskolas absolvents O. Lūsis, RTU sagatavošanas nodaļas vadītājs.

Gundega Grīnberga

Gundega Grīnberga , a/s “Cits medijs”, menedžere

Jolanta Znotiņa

5.a klases skolēniem tikšanās ar Dailes teātra aktrisi Jolantu Znotiņu.

Uzņēmums “SBC”

6.a klase uzņēmumā “SBC”

Māra Vīksna

ZA Latviešu folkloras krātuvē M.Vīksna iepazīstina 6.a klasi ar latviešu folkloras krāšanu un pētniecību.

Aelita Ignatjeva

6.a klase Vidzemes priekšpilsētas tiesā A. Ignatjeva iepazīstina ar jurista profesiju.

Rīgas apgabaltiesa

9.a klase Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijā.

Guntars Jirgensons

Skolas direktors  G. Jirgensons iepazīstina ar savu karjeras izaugsmi.