Iepirkumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23 (iznomājamā platība 1 m²),

būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001, nomas līgumu.

01.11.2019.  Rīgas 28. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sliežu ielā 23, (iznomājamā platība 1 m²),

būves kadastra apzīmējums 0100 0150015001,

nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”,

reģistrācijas  Nr. 4003419034, nomas maksa  – EUR  57,00 mēnesī,

ar termiņu līdz 01.11.2024.