Konsultāciju saraksts 2020./2021.m.g.

Skolotājs Mācību  priekšmeti Diena Ind. d. laiks Kabinets
1.Jirgensons G. Informātika Ceturtdiena 14.50-15.05 26.
2. Asatūrova I. Latviešu valoda

Literatūra

Pirmdiena

Ceturtdiena

13.20-14.05

14.05-14.40

6.
3.Paukšta Dz. Latviešu valoda

Literatūra

Pirmdiena 14.45- 16.15 17.
4. Bebriša I. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.05-14.25

13.20-14.00

13.20- 13.40

38.
5. Melnalksne A Bioloģija Dabaszinības Pirmdiena 14.00- 14.54 27.
6. Stivriņa I.

 

 

Matemātika

 

Trešdiena

 

 

14.05- 14.25

 

15.

7. Ignace A.

 

 

 

Informātika

 

Trešdiena

 

 

13.30-13.40

 

 

26.

8.Jirgensons M.

 

 

 

Fizika

Trešdiena

 

 

16.20-16.50

 

 

28.

 

9.Lāce I.

 

 

 

Ģeogrāfija

Ekonomika

 

Trešdiena

 

 

 

 

14.50-15.30

 

 

4.

11.Tomane I.

 

Angļu valoda

Sākumskolas mācību priekšmeti

 

Otrdiena

Ceturtdiena

 

 

14.05-15.10

7.45-8.20

 

 

39.

12.Jirgensons K.  

Matemātika

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

14.50- 16.00

 

 

28.

 

13.Prokofjeva L.

 

 

 

Ķīmija

Otrdiena

 

 

 

14.05-14.30

 

 

16.

 

16.Puškina.J.

 

 

 

Krievu valoda

 

Otrdiena

 

14.00-15.00

 

22.

17.Hramešina S.

 

 

Mūzika

Otrdiena

Ceturtdiena

7.45-8.25

15.35- 16.05

 

2.

 

18. Saturiņa M

 

 

Vācu valoda

 

Trešdiena

 

14.50- 15.20

 

 

 

7.

 

19. Griķis E.

 

 

Sports

 

Piektdiena

 

13.20-14.00

 

 

Sporta zāle

20. Žunda M.

 

 

Sākumskolas mācību priekšmeti

 

Ceturtdiena

 

13.00-14.00

 

36.

 

21. Kadiķe A.

 

 

Vizuālā māksla

 

 

Otrdiena

Ceturtdiena

 

 

8.00-8.25

8.00-8.25

 

 

23.

 

22. M. Bačura

 

Sociālās zinības

Valsts aizsardzības mācība

 

Ceturtdiena

 

13.20-14.00

 

3.

 

 

23.Ķepals A.

Angļu valoda  

Pirmdiena

Trešdiena

 

14.50-15.30

14.50-15.10

 

 

 

5.

24. Kazus R.  

Sports

 

Pirmdiena

 

13.20-14.15

 

Sporta zāle

25. Ozola I.M.  

Matemātika

 

Otrdiena

 

15.35- 16.10

 

15.

 

27. Liepa V.

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Otrdiena

 

7.45-8.25

 

8.

 

28. Ziemelis A

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Otrdiena

 

14.05 – 14.45