Saskaņā ar Akreditācijas komisijas slēdzienu līdz 2026.gadam  ir akreditētas sekojošas programmas:

  1. Rīgas 28. vidusskolā akreditēta izglītības programma “Pamatizglītības programma 21011111”.
  2. Rīgas 28. vidusskolā akreditēta izglītības programma “Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma 23011111”.
  3. Rīgas 28. vidusskolā akreditēta izglītības programma “Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011”.
  4. Rīgas 28. vidusskolā akreditēta izglītības programma “Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011”.