Starptautiskā sadarbība

RĒĶINI GALVĀ

MIKSIKE – ātrās rēķināšanas galvā trenēšanās un sacensību medijs.
Lieliska iespēja interesanti trenēties saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā un dalīšanā 🙂

Pēc starptautiskās izglītības projektu atbalsta grupas “Miksike” (Igaunija, Tartu) izstrādātās metodikas jau astoto gadu Latvijā ikvienam skolēnam bija iespēja piedalīties un pārbaudīt savus spēkus sacensībās “Rēķini galvā!” . Turnīrs virtuālajā telpā risinājās vairākās disciplīnās – saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā, dalīšanā un skaitļu salīdzināšanā. Projekta pamatmērķis ir, izmantojot bērnu un jauniešu vidū populāras IT tehnoloģijas, interaktīvu internetvidi un vēlmi sacensties, attīstīt ātras un precīzas domāšanas spējas matemātisko darbību izpildē.

Dalībvalstis

latvia_round_icon_256

Latvija

lithuania_round_icon_256

Lietuva

estonia_round_icon_256

Igaunija

slovenia_round_icon_256

Slovākija

Comenius skolu daudzpusējā partnerība

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitāte „Comenius skolu daudzpusējā partnerība” projekts „Our treasures” (Our Talented, Responsible, Enthusiastic, Ambitious, Smart, Unique and Reliable European Students)

pieteikuma Nr. 2010-1-BG1-COM06-03028

Projekta partneri:

1 Bulgaria Sveti Sedmochislenitsi Secondary School
2 Croatia Private Economics High School INOVA
3 Latvia Rīgas 28. vidusskola
4 Lithuania Švietimo mainų paramos fondas
5 Slovakia Gymnázium Svätej Rodiny
6 UK / Wales Bishop Vaughan Catholic School
7 Greece Gel Lagkada
8 Portugal Centro de Estudos e Formação Aquiles Estaço, Lda
9 Spain FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA D’OLOT

Ievērojamā čehu pedagoga Jana Amosa Komenska vārdā nosauktā Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius aizsākās 1995. gadā.

Comenius programmas mērķi:

attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;

palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.

Comenius programmas dalībvalstis irEiropas Savienības 27 dalībvalstis;

Projekta mērķi:

  • Stimulēt skolēnus atklāt sava reģiona “un citu projekta partneru” vietējās iezīmes un kultūras vērtības;
  • Iedrošināt skolēnus pilnveidot mūžizglītības prasmes, veicinot to erudīciju, piedaloties diskusijās, apmainoties ar datiem un informāciju, mācoties svešvalodas un izmantojot jaunās tehnoloģijas;
  • Dot iespēju skolēniem sazināties un iepazīt kultūru dažādību Eiropas Savienībā;
  • Attīstīt mūsu skolēnu komandas veidošanas, sadarbības un lēmumu pieņemšanas prasmes, veicināt viņu radošumu;
  • Palīdzēt skolēniem apzināties Eiropas pilsoņu pamattiesības; stiprināt un veicināt Eiropas pilsoniskumu;
  • Uzlabotu mūsu skolu saikni un sadarbību;
  • Veicināt skolēnu ārpusskolas darbību, kā arī citus ar klases un skolas darbību saistītus jautājumus, lai palielināt skolēnu vēlmi izglītoties un izglītot sevi visas dzīves garumā.
  • Mudināt skolēnus uzlabot savas komunikāciju prasmes dzimtajā un svešvalodā.

Skolu jaunatne ir ļoti svarīga sabiedrības daļa, labas kvalitātes izglītība ir svarīga Eiropas kopienas nākotnei, un veiksmīgu skolu partnerattiecību pieredze palīdz veidot progresīvu, mūsdienīgi domājošu jaunu sabiedrības daļu.

SKOLĒNU APMAIŅAS IESPĒJAS COMENIUS PROGRAMMAS IETVAROS

Skolas, kuras piedalās Comenius skolu partnerībās var iesaistīties Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē.

Comenius skolēnu individuālā mobilitāte dod iespēju Latvijas skolēniem no 3 līdz 10 mēnešiem mācīties kādā ārvalstu skolā un dzīvot viesģimenēs. Savukārt Latvijas skolām tā ir iespēja uzņemt vai nosūtīt skolēnus uz kādu citu partnervalsti.

Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē šogad piedalās skolas 17 ES Mūžizglītības programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Norvēģijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā un Zviedrijā.

Comenius skolēnu individuālās mobilitātes projektos līdzekļi paredzēti braucienu organizēšanai, skolēnu ceļa izdevumiem, valodu prasmju pilnveidei un ikmēneša pabalstam. EK nodrošina visu aktivitātē iesaistīto skolēnu apdrošināšanu. Ārvalstīs skolēni dzīvo uzņemošās skolas piedāvātās viesģimenēs.

Skolēnu individuālās mobilitātes projektu pieteikumi 2011./2012. mācību gadam jāiesniedz līdz 2010. gada 1. decembrim. Papildu informācija par pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu atrodama VIAA mājas lapa sadaļā: Comenius » Konkursi » Izsludinātie konkursi

Vecuma ierobežojums: sākot no 14 gadu vecuma.

Apmaiņas braucieni.

Fotogrāfijās: Portugāle- 2011.