ATBALSTA PERSONĀLS
ANDERMANE INETA IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS
SANITA NOGDA SOCIĀLAIS PEDAGOGS
VALEINE GUNTA SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
BEBRIŠA INNA KARJERAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
JERJOMENKO STAŅISLAVA MEDMĀSA
KREŅĢELE LIGITA SKOLAS BIBLIOTEKĀRE
[/fusion_text][/fullwidth]