Skolotāji

Skolotājs  Mācību priekšmets
ASATŪROVA  IVETA Latviešu valoda, literatūra
BEBRIŠA INNA Sākumskolas mācību priekšmeti
PROKOFJEVA LARISA Ķīmija
GRIĶIS  EDVĪNS Sports
JEĻENA PUŠKINA Krievu valoda
IGNACE  ANDA Informātika, programmēšanas pamati, matemātika
JIRGENSONS GUNTARS Informātika, politika un tiesības
JIRGENSONS  MĀRTIŅŠ Fizika, matemātika
KAZUS  RENĀRS Sports
BAČURA MAKSIMS Sociālās zinības
ĶEPALS ANDRIS Angļu valoda
LĀCE  INĀRA Komerczinības, ģeogrāfija
LIEPA VIJA Mājturība un tehnoloģijas
SATURIŅA MĀRĪTE Vācu valoda
MANDELIS RONALDS Valsts aizsardzības mācība
MELNALKSNE AMANDA Bioloģija, veselības mācība, dabaszinības
JIRGENSONS KĀRLIS Matemātika
MŪRNIECE  DAGNIJA Sākumskolas mācību priekšmeti
STIVRIŅA IVETA Matemātika
PAUKŠTA DZINTRA Latviešu valoda, literatūra
SAKNE AIGA Sākumskolas mācību priekšmeti
SĪLE KRISTĪNE Vēsture, kulturoloģija
KADIĶE ANDA Vizuālā māksla
KUNGA-ŠVĪTIŅA INESE Mūzika
TOMANE  IEVA Sākumskolas mācību priekšmeti, angļu valoda
PAVLOVSKA LĪGA Kristīgā mācība
ZIEMELIS  ARNOLDS Mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, literatūra
ŽUNDA MAIJA Sākumskolas mācību priekšmeti

 

 

Atbalsta personāls

ANDERMANE INETA IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS
SOCIĀLAIS PEDAGOGS
VALEINE GUNTA SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
BEBRIŠA INNA KARJERAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
JERJOMENKO STAŅISLAVA MEDMĀSA
KREŅĢELE LIGITA SKOLAS BIBLIOTEKĀRE