Skolotāji

Skolotājs  Mācību priekšmets
1 ASATŪROVA  IVETA Latviešu valoda, literatūra
2 BAČURA MAKSIMS Valsts aizsardzības mācība, sociālās zinības
3 BEBRIŠA INNA Sākumskolas mācību priekšmeti
4 GRIĶIS  EDVĪNS Sports
5 IGNACE  ANDA Informātika, programmēšanas pamati, matemātika
6 JEĻENA PUŠKINA Krievu valoda
7 JIRGENSONS GUNTARS Informātika, politika un tiesības
8 JIRGENSONS KĀRLIS Matemātika
9 JIRGENSONS  MĀRTIŅŠ Fizika, matemātika
10 KADIĶE ANDA Vizuālā māksla
11 KAZUS  RENĀRS Sports
12 ĶEPALS ANDRIS Angļu valoda
13 LĀCE  INĀRA Komerczinības, ģeogrāfija
14 LIEPA VIJA Mājturība un tehnoloģijas
15 LIEPKALNE DACE Sākumskolas mācību priekšmeti, dabaszinības
16 PAUKŠTA DZINTRA Latviešu valoda, literatūra
17 PAVLOVSKA LĪGA Kristīgā mācība
18 PROKOFJEVA LARISA Ķīmija, bioloģija
19 SATURIŅA MĀRĪTE Vācu valoda
20 SLEŽIS- ZAĻKALNS KALVIS Mūzika
21 STIVRIŅA IVETA Matemātika
STOKOVA MARTA Teātra māksla
22 TOMANE  IEVA Sākumskolas mācību priekšmeti, angļu valoda
23 ZIEMELIS  ARNOLDS Dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, literatūra
24 ŽUNDA MAIJA Sākumskolas mācību priekšmeti, dabaszinības

Atbalsta personāls

ANDERMANE INETA IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS
NOGDA SANITA SOCIĀLAIS PEDAGOGS
VALEINE GUNTA SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
BEBRIŠA INNA KARJERAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
JERJOMENKO STAŅISLAVA MEDMĀSA
KREŅĢELE LIGITA SKOLAS BIBLIOTEKĀRE