1.a Maija Žunda
2.a Aiga Sakne
3.a Inna Bebriša
4.a Ieva Tomane
5.a IvetaAsatūrova
5.b Anda Kadiķe
6.a Iveta Stivriņa
6.b Kārlis Jirgensons
7.a Edvīns Griķis
8.a Maksims Bačura
9.a Renārs Kazus
11.a Andris Ķepals
12.a Dzintra Paukšta