1.a Aiga Sakne
2.a Inna Bebriša
3.a Ieva Tomane
4.a Maija Žunda
4.b Dace Odumiņa-Bankova
5.a Inese Kunga-Švītiņa
5.b Kārlis Jirgensons
6.a Edvīns Griķis
7.a Amanda Melnalksne
8.a Renārs Kazus
9.a Anda Ignace
10.a Andris Ķepals
11.a Dzintra Paukšta