Konsultāciju saraksts

Skolotājs Mācību priekšmeti Diena Laiks Kabinets
1.Jirgensons G. Informātika Trešdiena 14:50-15:05 26.
2.Bačura M.. Valsts  aizsardzības mācība Trešdiena 18:00-18:20 33.
3.Paukšta Dz. Latviešu valoda
Literatūra
 Pirmdiena 7:45-8:20 17.
Ceturtdiena   14:05-14:45
4. Asatūrova I. Latviešu valoda, Literatūra Pirmdiena 14:05-14:45 6.
Trešdiena 14:05-14:40
5. Bakajevs J. Sociālās zinības Otrdiena 14:50- 15:30 3.
6.Bebriša I. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena 13:20-14.00 38.
Ceturtdiena 14.05-14.25
Ceturtdiena 14:05-14:25
7. Ignace A. Informātika, matemātika Pirmdiena 14:50-15:05 26.
8.Jirgensons M. Fizika Piektdiena 13:20-14:00 28.
9.Lāce I. Ģeogrāfija, Ekonomika Trešdiena 15.35-16.25 4.
10. Melnalksne A. Bioloģija, dabaszinības 27.
Piektdiena 14:00-14:30
11.Tomane I. Angļu valoda
Sākumskolas mācību priekšmeti
Trešdiena 7:45-8:20 39.
Piektdiena 7.45-8.20
12.Sakne A. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena 7.45-8.25 41.
13. Stivriņa I. Matemātika Trešdiena 14:05-14:25 15.
14.Liepa V. Mājturība un tehnoloģijas Otrdiena 7:45-8:25 24.
15.Mūrniece D. Sākumskolas mācību priekšmeti Otrdiena 13:20-13:40 19.
16.Guščina V. Krievu valoda Otrdiena 14:50-15:30 21.
17.Šnukute B. Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Latv.un pasaules vēstureKulturoloģija
Pirmdiena 14:05-15:05 22.
18.Kunga-Švītiņa I. Mūzika Trešdiena 8.00-8:25 2.
Piektdiena 13.20-14.00
19. Ziemelis A. Mājturība un tehnoloģijas Ceturtdiena 14:05-14:45 9.
20.Griķis E. Sports Piektdiena 13:20-14:10 Sporta zāle
21.Žunda M. Sākumskolas mācību priekšmeti 36.
Trešdiena 13:00-14:05
22.Kadiķe A. Vizuālā māksla Pirmdiena 14:05-14:35 23.
Ceturtdiena 14:00-14:30
23. Odumiņa-
Bankova D.
Sākumskolas mācību priekšmeti 39.
Ceturtdiena 12.10-12.50
24. Ķepals A. Angļu valoda Pirmdiena 15:35-17:00 5.
25.Pļaviņa B. Sākumskolas mācību priekšmeti 41.
Cetrutdiena 14.05-14.30
26.Kazus R. Sports Ceturtdiena 13:20-14:05 Sporta zāle
27. Jirgensons K. Matemātika Otrdiena 14:50-15:30 28.
28.Saturiņa M. Vācu valoda Otrdiena 14:05-14:35 7.