Patriotu nedēļu mēs sakām katrs iededzot sveci mūsu skolas priekšā godinot Varoņus, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Kopā mēs esam vienoti gan no aizdegtām svecēm Latvijas kontūru veidojot, gan mīlestībā pret mūsu LATVIJU.
Kopā ar mums šodien svinīgajā pasākumā bija flotiles admirālis Ingus Vizulis.
Mēs esam tik dažādi, bet šī nu ir tā nedēļa kad mēs vienojamies kopīgā savā cieņas un mīlestības apliecinājumā, savai valstij, savai tautai.
Aicinu visus, kopā ar saviem vecākiem, draugiem ņemt dalību 18.novembra pasākumos, kas tiks rīkoti Valstī! Lai Valsts Dzimšanas diena ir brīvības svētki un tradīcija katrā mājā, katrā ģimenē!
Mēs mīlam savu LATVIJU, mēs lepojamies ar savu VALSTI!
Latvija ir un būs izdevusies Valsts!
Priecīgu mums LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS GADADIENU!
DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!

Skolas direktors G.Jirgensons.