Mācību programmas

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Licence Nr. V-14

Izglītības programmas kods
21011111

Mācību priekšmetu un stundu plāns

PAMATIZGLĪTĪBAS OTRĀ POSMA (7.-9.KL.)
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Licence Nr V-5909

Izglītības programmas kods
23011111

Mācību priekšmetu un stundu plāns

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS
MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA

Licence Nr. V-17

Izglītības programmas kods
31013011

Mācību priekšmetu un stundu plāns

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS
|VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA

Licence Nr. V-7573

Izglītības programmas kods
31011011

Mācību priekšmetu un stundu plāns