Rīgas Skolu muzeja vadītāji piedāvāja  Skolu muzejiem dažādas tēmas, kuras izpētīt, ar kurām strādāt. Tas bija arī viens no kritērijiem skolas muzeja vērtēšanā.

Veicot aptauju starp skolēniem, izvēlējāmies strādāt pie tēmas ,,Mani un manas ģimenes
Dziesmu un deju svētki”. Un tā kā viens no darba virzieniem tapa šī izstāde.