Sākumskolas

pasākumi

Sākumskolas pasākumi 2012.-2013.

Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas 28. vidusskolas sākumskolas 1.-4. klašu skolēni un skolotāji aktīvi piedalās dažādos skolas, klašu, rajona rīkotajos pasākumos. Katru gadu skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu olimpiādes. Katram skolēnam tiek dota iespēja izmēģināt un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos. Sākumskolā notiek dažādi metodiskie pasākumi piem., radošās darbnīcas, izstādes, muzikālie pasākumi u.c.

Bezmaksas pulciņi

Skolā darbojas dažādi bezmaksas pulciņi- Folkloras, čaklo rokdarbu pulciņš, deju p., teātra pulciņš, sporta p., vizuālās mākslas p. Esam aktīvi pulciņu darbībā un piedalāmies dažādos pasākumos, teātra izrādēs, izstādēs, sporta sacensībās, muzikālajos pasākumos.

Ekskursijas

Klašu audzinātāji kopā ar saviem audzēkņiem brauc dažādās mācību un atpūtas ekskursijās