Projekti

MAZĀ BIZNESA SKOLA

„Mazā biznesa skola”, kas kā fakultatīvā nodarbība darbojas Rīgas 28.vidusskolā pirmo gadu, skolēniem rada iespēju iejusties uzņēmēja lomā. Skolēni gada laikā izdzīvo iespēju būt uzņēmējam, radot ideju, apjaušot savas iespējas, izveidojot komandu, rakstot biznesa plānu, domājot, kā attīstīt savu uzņēmumu un veicināt tā izaugsmi, meklējot iespējas pārdot savus produktus. „Mazā biznesa skola” izveidota, balstoties uz Latvijā nu jau 19 gadus esošu biedrību „Junior Achievement Latvia” (JAL), kas šo gadu laikā kļuvusi par praktiskās biznesa izglītības ekspertu Latvijas skolās.

JĒGPILNIE MĀJASDARBI

Mērķis – izstrādāt un praksē pārbaudīt mājas darbu vietu un lomu bērnu jēgpilnā mācīšanās procesā, lai sekmētu daudzpusīgu kompetenču attīstību

PuMPuRS

Mērķis – Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.