VIDUSSKOLA piedāvā

·         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar padziļinātu VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBU;

·         Vispārējās vidējās izglītības MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMU;

·         JAUNUMS!!!

Ar 1.septembri skola piedāvā

POLICIJAS apmācības programmu, kurā ietilpst

  • kriminālistika,
  • šaušanas mācība,
  • pašaizsardzības un tuvcīņas apmācība;

AUTOAPMĀCĪBAS teorijas kursu.

Papildus piedāvājam apgūt

·         7.-12.klašu skolēniem kursu darbā ar dažādiem DROŠĪBAS struktūrās pielietojamiem speciālajiem līdzekļiem.

Vēl par mums:

https://www.facebook.com/r28vsk/