“Tavs mūžs kā ābeļu dārzs,

Palicis tiem, kas tālāk iet.”

2017. gada 14. jūnijā no dzīves aizgājusi mūsu skolas ilggadējā direktore AZANDA ASATŪROVA

Mūžībā aizgājis labsirdīgs un jauks cilvēks, kura darba mūžs bija saistīts ar Rīgas 28. vidusskolu.

Mums prātā un sirdī Azanda paliks kā taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīga, saprotoša,  uzticama un izpalīdzīga direktore. Viņa mums bija ne tikai kolēģe, bet arī cilvēks, kurš vienmēr ikvienu uzklausīja un atbalstīja grūtā brīdī, ar savu gaišo un brīnišķīgo smaidu spēja mūs iedrošināt un dot dzīves sparu.

Darbi, ko viņa ir veikusi, vārdi, ko viņa ir teikusi, dvēsele, ko viņa sevī nesa, dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās.

Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Skumju brīdī esam kopā ar meitu Ivetu, draugiem, kolēģiem un absolventiem, direktori Mūžībā pavadot,

sestdien, 17.jūnijā plkst.13.00 no Raiņa kapu kapličas.