Stundu saraksts

1a 2a 3a
 Klases audz.

Aiga Sakne

 41.kab.  Klases audz.

Inna Bebriša

36.kab.  Klases audz.

Ieva Tomane

Pirmdiena 0
1 Matemātika-1/Angļu val.F-2  Latviešu val. Vizuālā māksla
2  Latviešu val. 1/

Matemātika-2

Dabaszinības Matemātika -1/

Matemātika-2

3  Vizuālā māksla Sports Mūzika
4 Mūzika Latviešu val.-1/

Angļu val.-2

Sports
5 Ētika/ Kristīgā mācība Matemātika Datorzinības-1/

Angļu val.-2

6 Datorzinības P-2 Latviešu val.-2 /Latviešu val.-2
7
Otrdiena 0
1  Latviešu val.-1/

Latviešu val.- 2

Sports Mājturība un tehn.
2 Latviešu val.-1/

Latviešu val.- 2

Matemātika  Dabaszinības
3  Angļu val.-1/

Matemātika-2

 Sociālās zinības  Matemātika-1/Matemātika-2
4 Mājturība un tehn. Mūzika Latviešu val.-1/

Latviešu val.- 2

5 Dabaszinības  Angļu val.-1/

Latviešu val.-2

 Sports
6  Latviešu val.-1/

Datorzinības-2

7
Trešdiena 0
1  Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

 Matemātika  Dabaszinības
2 Matemātika-1/

Latviešu val.-2

 Latviešu val.-1/Angļu val.-2 Ētika
3 Matemātika-1/

Matemātika-2

 Peldētapmācības Matemātika-1/

Latviešu val.-2

4 Datorzinības P-1/

Angļu valoda-2

Peldētapmācības Latviešu val.-1/

Matemātika-2

5 Ētika Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

6 Latviešu val.-2 Angļu val.-1/
Ceturtdiena 7 Datorzinības-1
1 Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

Matemātika Maemātika-1/

Angļu val-2

2   Sports  Mūzika Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

3 Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

Vizuālā māķsla Angļu val.-1/

Matemātika -2

4 Vizuālā māksla  Mājturība un tehn. Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

5 Matemātika-1/

Matemātika-2

Dabaszinības Mūzika
6 Angļu val. F-1 Latviešu val.-1
7
Piektdiena 0
1 Matemātika  Angļu val.-1/Latviešu val.-2 Vizuālā māksla
2 Sports  Vizuālā māksla Latviešu val.-1/

Angļu val.-2

3 Dabaszinības  Matemātika Sociālās zinības
4  Sociālās zinības  Latviešu val.  Angļu val.1/

Datorzinības- 2

5  Klases stunda  Klases stunda  Klases stunda
6
7

4a 4b
 Klases audz.

Maija Žunda

 36.kab. Klases audz.

Dace Odumiņa- Bankova

37.kab.
Pirmdiena 0
1 Dabaszinības  Matemātika
2  Angļu val. Mūzika
3 Latviešu val.  Angļu val.
4 Matemātika   Latviešu val.
5  Mūzika  Latviešu val.
6 Sports
7
Otrdiena 0
1  Latviešu val. Matemātika
2 Soaciālās zinības Angļu val.
3 Matemātika   Latviešu val.
4 Latviešu val.  Sociālās zinības
5  Vizuālā māksla Dabaszinības
6  Vizuālā māksla Mūzika
7
Trešdiena 0
1  Angļu val. Sports
2 Mūzika  Latviešu val.
3 Matemātika   Latviešu val.
4 Mājturība un tehn.  Dabaszinības
5 Latviešu val. Matemātika
6 Sports  Mājturība un tehn.
Ceturtdiena 0
1 Dabaszinības Vizuālā māksla
2 Latviešu val. Mājturība un tehn.
3 Matemātika Latviešu val.
4 Latviešu val. Matemātika
5  Datorzinības  Angļu val.
6 Datorzinības P
7
Piektdiena 0
1 Latviešu val. Latviešu val.
2  Matemātika  Sociālās zinības
3  Sociālās zinības  Vizuālā māksla
4 Sports Matemātika
5  Klases stunda  Klases stunda
6  Angļu val.
7

 5a

Klases audz.

Inese Kunga-Švītiņa

 5.b

Klases audz.

Kārlis Jirgensons

 6a

Klases audz.

Edvīns Griķis

Pirmdiena 0
1    Angļu val. 5   Latviešu val. 6 Matemātika 20
2  Latviešu val. 6 Vizuālā māksla 23 Sports
3  Latviešu val. 6 Matemātika 20   Pasaules vēst. 22
4 Matemātika 15  Literatūra 6 Dabaszinības 27
5 Matemātika 15 Dabaszinības 27
  Angļu val.
5
6 Dabaszinības 27  Angļu val. 5  Latviešu val. 6
7
Literatūra
6 Krievu val./

Vācu val.

21/

7

8
9
Otrdiena 0
1 Informātika 26 Matemātika 20 Latviešu val. 6
2 Matemātika 15  Latviešu val. 6 Sports
3 Literatūra 6 Informātika 26  Mājturība un tehn.
4 Latviešu val. 6 Matemātika 20   Mājturība un tehn.
5 Soaciālās zinības 3 Mūzika 2 Krievu val./

Vācu val.

21/

7

6  Sports  Sociālās zinības 3 Matemātika 20
7 Socialās zinības 3
8
9
Trešdiena 0
1 Mūzika 2 Latviešu val. 6 Informātika 2 26
2 Matemātika 15   Angļu val. 5 Literatūra 6
3  Angļu val. 5  Latviešu val. 6 Matemātika 20
4  Latviešu val. 6 Matemātika 20    Angļu val.

5
5 Literatūra 6 Sports Latvijas vēst. 22
6 Mūzika 2
7 Informātika 1 26
8
9
Ceturtdiena 0   Mājturība un un tehn.
1 Sports   Mājturība un un tehn. Krievu val./Vācu val. 21/

7

2  Latviešu val. 6 Matemātika 20  Vizuālā māksla 23
3 Matemātika  Literatūra 6  Dabaszinības 27
4  Mājturība un tehn.   Latviešu val. 6  Latviešu val. 6
5   Mājturība un tehn. Matemātika 20
6  Vizuālā māksla 23 Mūzika 2
7
8
9
Piektdiena 0 Soociālās zinības 3
1  Angļu val. 5 Sociālās zinības 3 Literatūra 6
2 Literatūra 6 Dabaszinības 27 Matemātika 20
3 Mūzika 2 Sports  Angļu val. 5
4 Dabaszinības 27  Angļu val. 5  Latviešu val. 6
5  Klases stunda 2  Klases stunda 20  Klases stunda 15
6  Sociālās zinības 3   Latviešu val. 6
7
8

7.a

Klases audz.

Amanda Melnalksne

  8.a

Klases audz.

Renārs Kazus

  9.a

Klases audz.

Anda Ignace

Pirmdiena 0
1 Krievu val./

Vācu val.

21/

7

 Ģeogrāfija 4  Bioloģija 27
2 Angļu val. 5  Matemātika  20 Bioloģija 27
3 Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4/

33

 Krievu val./Vācu val. 21/

7

 Matemātika 20
4 Matemātika 20  Angļu val. 5 Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4/

33

5  Literatūra 6 Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4/

33

 Literatūra 17
6 Ģeogrāfija 4  Literatūra 17   Krievu val./Vācu val. 21/

7

7  Vizuālā māksla 23 Bioloģija 27  Angļu val. 5
8 Bioloģija 27 Ģeogrāfija 4
9
Otrdiena 0   Informātika 2 26 Sociālās zinības 3
1 Sociālās zinības 3  Mājturība un tehn. Ķīmija 16
2 Matemātika 20  Mājturība un tehn.  Krievu val./Vācu val. 21/

7

3 Krievu val./

Vācu val.

21/

7

Matemātika 20  Latviešu val. 17
4 Sports  Krievu val./Vācu val. 21/

7

Matemātika 20
5 Matemātika 20 Ķīmija 16   Mājturība un tehn.
6   Latviešu val. 6  Latviešu val. 17  Mājturība un tehn.
7
8
9
Trešdiena 0 Informātika-1 26  Angļu val 5
1  Angļu val. 5 Fizika 28  Ģeogrāfija 4
2 Matemātika 20  Latvijas vēsture 23  Fizika 28
3  Latvijas vēsture 23  Mūzika 2 Sports
4  Sports  Ģeogrāfija 4 Mūzika 2
5 Ģeogrāfija 4  Matemātika 20 Matemātika 20
6 Latviešu val. 6  Angļu val. 5  Matemātika 20
7 Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4/

33

 Angļu val. 5
8 Mūzika 2
9
Ceturtdiena 0
1 Matemātika 20 Pasaules vēsture 23
2  Mājturība un tehn. Krievu val./Vācu val. 21/

7

 Latvijas vēsture 23
3 Mājturība un tehn.  Latviešu val. 17  Krievu val./Vācu val. 21/

7

 

4 Bioloģija 27  Matemātika 20 Pasaules vēsture 23
5 Bioloģija 27 Vizuālā māksla 23  Latviešu val. 17
6  Latviešu val. 6  Sports   Latviešu val. 17
7  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

 Latviešu val. 17 Sports
8
9
Piektdiena 0
1 Matemātika 20 Sports  Fizika 28
2   Pasaules vēsture 23 Latviešu val. 17 Matemātika 20
3  Latviešu val. 6  Ķīmija 16  Latviešu val. 17
4 Mūzika 2 Fizika 28  Vizuālā māksla 23
5  Klases stunda  27  Klases stunda 21  Klases stunda 26
6  Angļu val. 5  Matemātika 20 Ķīmija 16
7  Sociālās zinības 3  Angļu val. 5
8

 10.a

Klases audz.

Andris Ķepals

11.a

Klases audz.

Dzintra Paukšta

Pirmdiena 0
1  Latvijas un pasaules vēst. 22 Sports
2  Latviešu val. 17  Ekonomika 4
3   Angļu val. 5  Latviešu val. 17
4  Latviešu val. 17  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

5 Krievu val. 21 Sports
6  Mūzika/

Kulturoloģija

2/

22

 MatemātikaE/

Valsts aizsardzības māc.

20/

33

7  Ģeogrāfija 4 MatemātikaE/

Valsts aizsardzības māc.

20/

33

8 Angļu val. 5
9
9
Otrdiena 0 Matemātika 20
1 Krievu val. 21   Latviešu val. 17
2 Literatūra 17  Latvijas un pasaules vēst. 22
3 Sports  Ķīmija 16
4   Latviešu val. 17  Kulturoloģija 22
5  Latvijas un pasaules vēst. 22   Latviešu val. 17
6  Ķīmija 16  Krievu val./Vācu val. 21/

7

7  Informātika E 26  Matemātika 20
8
9
Trešdiena 0 Fizika 28
1  Matemātika 20
2 Sports  Ekonomika 4
3  Ģeogrāfija 4  Fizika 28
4  Fizika 28  Latvijas un pasaules vēst. 22
5  Angļu val. 5  Fizika 28
6  Matemātika 20  Ekonomika 4
7  Latviešu val. 17 Matemātika 20
8  Ģeogrāfija 4  Angļu val. 5
9
Ceturtdiena 0
1  

Bioloģija

 

27
2 Bioloģija 27  Latviešu val. 17
3  Matemātika 20 Mūzika 2
4  Krievu val. 21 Sports
5  Sports  Krievu val./Vācu val. 21/

7

6  Bioloģija 27  Matemātika 20
7  MatemātikaE/

Informātika M

20/

26

 Bioloģija 27
8 MatemātikaE/

Informātika M

20/

26

9
Piektdiena 0  Angļu val. 5 Fizika 28
1  Ķīmija 16  Kulturoloģija 22
2 Fizika 28   Angļu val. 5
3 Fizika 28 Matemātika 20
4 Latviešu val. 17  Ķīmija 16
5  Klases stunda 5  Klases stunda 17
6  Informātika E/

Kulturoloģija M

 26/

23

  Latviešu val. 17
7 Informātika 26
8

Skolotājs Mācību priekšmeti Diena Laiks Kabinets
Asatūrova I. Latviešu val.

Literatūra

Pirmdiena

Trešdiena

14.05-14.45  6.
Bebriša I. Sākumskolas māc. priekšm. Trešdiena

Cetrutdiena

13.20-14.00

14.05-14.25

 38.
Griķis E. Sports Piektdiena 13.20-14.10
Guščina V. Krievu val. Otrdiena 14.50-15.30  21.
Ignace A. Informātika

Matemātika

Pirmdiena 14.50-15.05  26.
Bakajevs J. Sociālās zinības Otrdiena 14.50-15.15  3.
Jirgensons G. Informātika Trešdiena 14.50-15.05  26.
Jirgensons M. Fizika  28.
Piektdiena 13.20-14.00
Kadiķe A. Vizuālā māksla Pirmdiena 14.05-14.35  23.
Ceturtdiena 14.00-14.30
Kazus R. Sports
Ceturtdiena 13.20-14.05
Ķepals A. Angļu valoda Pirmdiena 15.35-17.00  5.
Lāce I. Ģeogrāfija, ekonomika Trešdiena 15.35-16.25  4.
Liepa V. Mājturība un tehnoloģijas Otrdiena 07.45-08.25  24.
Bačura M. Valsts aizsardzības mācība Trešdiena 18.00-18.20  33.
Melnalksne A. Bioloģija, dabaszinības Piektdiena 14.00-14.50  27.
Mūrniece D. Sākumskolas mācību priekšmeti Otrdiena 13.20-13.40  19.
Odumiņa- Bankova D. Sākumskolas mācību priekšmeti Ceturtdiena 12.10-12.50  41.
Paukšta Dz. Latviešu val.,  literatūra Pirmdiena 07.45-08.20  17.
Ceturtdiena 14.05-15.45
Pļaviņa B. Sākumskolas mācību priekšmeti Ceturtdiena 14.05-14.30  40.
Prokofjeva L. Ķīmija Otrdiena 14.05-14.35 16.
Jirgensons K. Matemātika Otrdiena 14.50-15.30  20.
Saturiņa M. Vācu valoda Otrdiena 14.05-14.35  7.
Stivriņa I. Matemātika Trešdiena 14.05-14.25  3.
Šnukute B. Latvijas/ Pasaules vēsture, kulturoloģija Pirmdiena 14.05-15.05  22.
Tomane I.

 

Sakne A.

Angļu valoda, sākumskolas mācību priekšmeti

 

Sākumskolas mācību priekšmeti

Trešdiena 07.45-08.20  39.

 

41.

Piektdiena 07.45-8.20
Trešdiena 7.45-8.25
Kunga-Švītiņa I. Mūzika Trešdiena

Piektdiena

8.00-8.25

13.20-14.00

 2.
Ziemelis A. Mājturība un tehnoloģijas Ceturtdiena 14.05-14.45
Žunda M. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena 13.00-14.05  36.