Stundu saraksts

1a 2a 3a
 Klases audz.

Aiga Sakne

 41.kab.  Klases audz.

Inna Bebriša

36.kab.  Klases audz.

Ieva Tomane

Pirmdiena 0
1  Vizuālā māksla  Matemātika Latviešu val.-1/

Angļu val.-2

2  Matemātika-1/

Angļu val.F-2

 Vizuālā māksla  Sports
3  Sports  Latviešu val. Dabaszības
4  Latviešu val. 1/

Matemātika-2

Angļu val.-1/

Latviešu val.-2

Mūzika
5  Dabaszinības  Ētika  Matemātika-1/

Matemātika-2

6 Datorzinības P-1 Mūzika Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

7
Otrdiena 0
1  Latviešu val.-1/

Latviešu val.- 2

Matemātika Matemātika-1/

Latviešu val.-2

2  Mūzika Mājturība un tehn.  Angļu val.-1/

Matemātika-2

3  Latviešu val.-1/

Matemātika-2

Mūzika  Dabaszinības
4 Ētika/

Kristīgā māc.

Latviešu val.  Sociālās zinības
5 Matemātika-1/

Latviešu val.-2

 Datorzinības P-1/

Latviešu val.-2

 Angļu val.-2
6 Datorzinības P-2  Angļu val.-1/

Latviešu val.-2

7
Trešdiena 0
1  Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

 Latviešu val.-1/

Angļu val.-2

 Vizuālā māksla
2 Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

 Matemātika Matemātika-1/

Latviešu val.-2

3 Matemātika-1/

Angļu val.-2

 Peldētapmācības Mūzika
4 Vizuālā māksla Peldētapmācības Angļu val.-1/

Matemātika-2

5  Vizuālā māksla Latviešu val.-1/

Datorzinības-2

6 Datorzinības P-2
Ceturtdiena 0
1  Mūzika  Sociālās zinības Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

2  Angļu val.-1/

Matemātika-2

 Matemātika  Sports
3  Sociālās zinības Dabaszinības Mājturība un tehn.
4  Matemātika-1/

Latviešu val.-2

 Sports Angļu val.-2/

Matemātika -1

5 Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

Angļu val.-1/

Latviešu val.-2

Ētika
6 Latviešu val.-1 Datorzinības P-1
7
Piektdiena 0
1 Dabaszinības  Dabaszinības  Angļu val.-1/

Matemātika-2

2   Mājturība un tehn.  Sports Latviešu val.-1/

Latviešu val.-2

3 Angļu val.-1/

Matemātika-2

 Matemātika Vizuālā māksla
4  Sports  Latviešu val.  Latviešu val.1/

Latviešu val.2

5  Klases stunda  Klases stunda  Klases stunda
6
7

4a 4b
 Klases audz.

Maija Žunda

 36.kab. Klases audz.

Dace Odumiņa- Bankova

37.kab.
Pirmdiena 0
1 Matemātika  Mūzika
2  Matemātika   Latviešu val.
3  Vizuālā māksla  Angļu val.
4 Latviešu val. Matemātia
5  Mūzika  Vizuālā māksla
6  Mājturība un tehn.
7
Otrdiena 0
1  Soaciālās zinības Dabaszinības
2 Latviešu val.  Latviešu val.
3   Angļu val.  Matemātika
4 Dabaszinības Angļu val.
5  Matemātika Sports
6
7
Trešdiena 0
1 Matemātika  Latviešu val.
2   Latviešu val. Sports
3 Latviešu val.  Matemātika
4  Sociālās zinības  Dabaszinības
5  Dabaszinības  Angļu val.
6  Angļu val.  Sociālās zinības
Ceturtdiena 0
1 Sports Vizuālā māksla
2 Latviešu val.  Sociālās zinības
3 Vizuālā mākslazika  Latviešu val.
4 Mājturība un tehn.  Latviešu val.
5  Matemātika Matemātika
6  Angļu val.
7
Piektdiena 0
1 Mūzika   Matemātika
2  Matemātika  Matemātika
3  Sports Latviešu val.
4  Latviešu val. Mūzika
5  Klases stunda  Klases stunda
6 Datorzinības P
7

 5a

Klases audz.

Inese Zālīte

 5.b

Klases audz.

Žanete Pūle

 6a

Klases audz.

Edvīns Griķis

Pirmdiena 0
1  Dabaszinības 27   Latviešu val. 20   Angļu val. 21/

7

2 Matemātika 23 Literatūra 6   Latvijas vēst. 20
3  Matemātika 2  Angļu val. 5  Latviešu val. 6
4  Latviešu val. 5  Matemātika 20 Sports 22
5   Angļu val. 3 Sports 6
Matemātika
27
6 Latviešu val. 6 Dabaszinības 5
7
26
8
9
Otrdiena 0
1   Latviešu val. 3 Matemātika Krievu val./

Vācu val.

6
2 Soaciālās zinības 6  Matemātika   Mājturība un tehn. 20
3 Matemātika 6 Latviešu val.  Mājturība un tehn.
4  Mūzika 2  Mājturība un un tehn. 26 Latviešu val.
5 Literatūra 26   Mājturība un tehn. 3 Matemātika 6
6  Sports 3  Latviešu val. 20 Socialās zinības 26
7   Informātika 1
8
9
Trešdiena 0 Informātika 2
1 Informātika 6  Mūzika 2  Latviešu val. 23
2  Angļu val. 6 Informātika 3 Literatūra 5
3 Vizuālā māksla 5   Sociālās zinības 20 Sports 6
4 Matemātika 3 Matemātika 6  Mūzika

20
5   Sociālās zinības 3  Latviešu val. 5   Angļu val. 2
6 Mūzika   Angļu val. 6  Vizuālā māksla
7  Soociālās zinības 3
8
9
Ceturtdiena 0
1  Matemātika 3  Latviešu val. 2  Dabaszinības 20
2  Mājturība un tehn. Matemātika 6 Literatūra 22
3  Mājturība un tehn.  Literatūra 6  Krievu val./

Vācu val.

 21/

7

4  Latviešu val.  Mūzika 27 Matemātika 6
5 Literatūra 6  Dabaszinības 20 Pasaules vēsture 2
6  Dabaszinības 6 Sociālās zinības 23 Mūzika 3
7
8
9
Piektdiena 0
1  Sports 3 Vizuālā māksla 5  Latviešu val. 6
2  Latviešu val. 27 Dabaszinības 6  Angļu val. 5
3  Angļu val. 5   Latviešu val. 6  Matemātika 20
4 Latviešu val. 6  Angļu val.  Matemātika 20
5  Klases stunda 2  Klases stunda 20  Klases stunda 6
6 Sports
7
8

7.a

Klases audz.

Amanda Melnalksne

  8.a   9.a
Pirmdiena 0 20
1 Matemātika 5  Ģeogrāfija 4  Latvijas vēsture 22
2 Krievu val./

Vācu val.

27  Krievu val./

Vācu val.

 21/

7

Latviešu val. 17
3  Matemātika 20  Matemātika 16  Literatūra 17
4 Bioloģija 6  Latviešu val. 17  Ģeogrāfija 4
5  Literatūra 4  Sports  Matemātika 20
6 Ģeogrāfija  26  Literatūra 17  Bioloģija 27
7  Angļu val.  Pasaules vēst. 22  Angļu val. 5
8
9
Otrdiena 0
1   Informātika 1 20  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

Latvie;su val. 17
2   Latviešu val.  Matemātika 28  Ķīmija 16
3  Sports 21/

7

Ķīmija 16 Pasaules vēsture 22
4 Pasaules vēsture 6  Matemātika 28  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

5 Mūzika  Latviešu val. 17  Matemātika 20
6 Latvijas vēsture  Mūzika 2
7 Matemātika  26  Angļu val. 5
8
9
Trešdiena 0 Angļu val. 5  Angļu val 5
1  Ģeogrāfija 4  Latviešu val. 17  Fizika 28
2 Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4

33

 Mūzika 2  Komerczinības/

Valsts aizs.māc.

4/

33

3  Latviešu val. 6  Komerczinības/

Valsts aizsardz.māc.

4/

33

Latviešu val. 17
4  Literatūra 6  Fizika 28 Vizuālā māksla 23
5 Sports  Ģeogrāfija 4 Sports 5
6 Informātika-1 26  Angļu val. 7  Matemātika 20
7  Ģeogrāfija 4
8  Sociālās zinības 3
9
Ceturtdiena 0 Mājturība un tehn.  Sociālās zinības 3
1 Mājturība un tehn.  Mājturība un tehn.  Bioloģija 27
2  Matemātika 20  Mājturība un tehn.  Krievu val./

Vācu val.

 21/

7

3 Bioloģija 27  Matemātika 16  Sports
4 Sociālās zinības 3  Sports  Mājturība un tehn.
5 Matemātika 20  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

 Mājturība un tehn.
6  Latviešu val. 6  Bioloģija 27  Matemātika 20
7  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

 Angļu val. 5
8
9
Piektdiena 0  Angļu val. 5
1  Angļu val. 20  Latviešu val. 17  Ķīmija 16
2  Matemātika 20 Matemātika 16 Matemātika 20
3  Krievu val./Vācu val. 21/

7

 Ķīmija 16  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

4 Vizuālā māksla 23  Latvijas  vēsture 22  Fizika 28
5  Klases stunda  27  Klases stunda 21  Klases stunda 26
6  Fizika 28  Latviešu val. 17
7  Bioloģija 27
8

 10.a 11.a
Pirmdiena 0  Angļu val. 5
1  Sports  Latviešu val. 17
2  Angļu val. 5  Ekonomika 4
3  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

Ekonomika 4
4  Bioloģija 27  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

5  Latviešu val. 17  Kulturoloģija 22
6  Matemātika 20  Matemātika 20
7  Ģeogrāfija 4
8  Ģeogrāfija 4
9
9
Otrdiena 0
1  Latvijas un pasaules vēst.  22  Sports
2  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

 Latviešu val. 17
3  Latviešu val. 17  Matemātika 20
4  Matemātika 20  Literatūra 17
5  Ķīmija 16  Latvijas un pasaules vēst. 22
6  Literatūra 17  Ķīmija 16
7  Kulturoloģija M  22  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

8  Informātika 1 26
9
Trešdiena 0  Matemātika E/

Valsts aizs.māc.

20/

33

1  Angļu val. 5  Matemātika E/

Valsts aizs.māc.

20/

33

2  Mūzika E 2  Fizika 28
3  Fizika 28  Sports
4  Sports  Latviešu val. 17
5  Matemātika 20  Fizika 28
6  Fizika 28  Ekonomika 4
7  Latviešu val. 17  Angļu val. 5
8  Ģeogrāfija 4  Angļu val. 5
9
Ceturtdiena 0
1  Latvijas un pasaules vēst. 22  Krievu val./

Vācu val.

 21/

7

2  Matemātika E 20  Informātika 26
3  Matemātika E 20  Bioloģija 27
4  Krievu val./

Vācu val.

21/

7

Kulturoloģija 22
5  Bioloģija 27  Sports
6  Sports  Matemātika 20
7  Kulturoloģija M 22  Mūzika 2
8  Informātika 2 26
9
9
Piektdiena 0  Fizika E 28
1  Fizika 28  Bioloģija 27
2  Latviešu val. 17  Fizika 28
3  Matemātika 20  Latviešu val. 17
4  Informātika 2 26  Ķīmija 16
5  Klases stunda 5  Klases stunda 17
6  Informātika 1  26  Matemātika 20
7  Angļu val. 5
8

Skolotājs Mācību priekšmeti Diena Laiks Kabinets
Asatūrova I. Latviešu val.

Literatūra

 6.
Bebriša I. Sākumskolas māc. priekšm.  38.
Griķis E. Sports
Guščina V. Krievu val.  21.
Ignace A. Informātika

Matemātika

 26.
Jankauskis A. Sociālās zinības  3.
Jirgensons G. Informātika  26.
Jirgensons M. Fizika  28.
Kadiķe A. Vizuālā māksla2  23.
Kazus R. Sports
Ķepals A. Angļu valod  5.
Lāce I. Ģeogrāfija

Ekonomika

 4.
Liepa V. Mājturība un tehnoloģijas  24.
Mandelis R. Valsts aizsardzības mācība  33.
Melnalksne A. Bioloģija,

Dabaszinības

 27.
Mūrniece D. Sākumskolas mācību priekšmeti  19.
Odumiņa- Bankova D. Sākumskolas mācību priekšmeti  41.
Paukšta Dz. Latviešu val.

Literatūra

 17.
Pļaviņa B. Sākumskolas mācību priekšmeti  40.
Prokofjeva L. Ķīmija 16.
Pūle Ž. Matemātika  20.
Saturiņa M. Vācu valoda  7.
Stivriņa I. Matemātika  3.
Šnukute B. Latvijas/ Pasaules vēsture

Kulturoloģija

 22.
Tomane I. Angļu valoda

Sākumskolas mācību priekšmeti

 39.
Zālīte I. Mūzika  2.
Ziemelis A. Mājturība un tehnoloģijas
Žunda M. Sākumskolas mācību priekšmeti  36.