Stundu saraksts 2019./2020.m.g.

PIRMDIENA 1a 2a 3a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Latviešu val.-1 1 Mūzika 1 Ētika
Latviešu val.-2 2 Sports 2 Mūzika
2 Latviešu valoda – 1 3 Matemātika-1 Matemātika
Latviešu valoda – 2 Angļu valoda-2 4 Latviešu valoda – 1
3 Mūzika 4 Datorprasmes-1 Angļu valoda-2
4 Matemātika Latviešu valoda – 2 5 Dabaszinības
5 Sports 5 Latviešu valoda-1 6 Sociālās zinības
6 Matemātika – 2
OTRDIENA 1a 2a 3a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Angļu valoda – 1 1 Dabaszinības 1 Mājturība
Latviešu valoda – 2 2 Vizuālā māksla 2 Angļu valoda-1
2 Matemātika 3 Matemātika – 1/2 Latviešu valoda-2
3 Mūzika 4 Latviešu valoda 1/2 3 Vizuālā māksla
4 Latviešu valoda – 1 5 Mūzika 4 Vizuālā māksla
Angļu valoda – 2 6 Angļu valoda-1 5 Latviešu valoda-1
5 Angļu valoda-1 Datorprasmes-2 Datorprasmes-2
TREŠDIENA 1a 2a 3a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Matemātika 1 Latviešu valoda – 1/2 1 Matemātika
2 Klases stunda 2 Latviešu valoda-1 2 Latviešu valoda – 1/2
3 Latviešu valoda – 1 Angļu valoda-2 3 Sports
Latviešu valoda-2 3 Vizuālā māksla 4 Dabaszinības
4 Datorprasmes-1 4 Kristīgā mācība 5 Angļu valoda – 1
Latviešu valoda-2 Ētika Latviešu valoda-2
5 Kristīgā mācība 5 Matemātika-1
Ētika
CETURTDIENA 1a 2a 3a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Vizuālā māksla 1 Dabaszinības 1 Latviešu valoda – 1
2 Vizuālā māksla 2 Matemātika-1/2 2 Matemātika
3 Dabaszinības 3 Latviešu valoda- 1/2 3 Mūzika
4 Sports 4 Latviešu valoda-1/2 4 Angļu valoda – 1
5 Latviešu valoda-1 5 Matemātika-2 Latviešu valoda – 2
Latviešu valoda-2 5 Datorprasmes-1
6 Mājturība Angļu valoda – 2
6 Latviešu valoda – 2
PIEKTDIENA 1a 2a 3a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Dabaszinības 1 Angļu valoda-1 1 Sports
2 Sociālās zinības Latviešu valoda-2 2 Latviešu valoda – 1
3 Matemātika 2 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda – 2
4 Latviešu valoda-1 3 Sociālās zinības 3 Latviešu valoda – 1
Angļu valoda-2 4 Sports Angļu valoda – 2
5 Datorprasmes-2 5 Klases stunda Matemātika
5 Klases stunda

PIRMDIENA 4a 5a 5b
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Latviešu valoda 1 Matemātika 15 1 Angļu valoda 5
2 Latviešu valoda 2 Angļu valoda 2 Vizuālā māksla 23
3 Dabaszinības 3 Latviešu valoda 6 3 Literatūra 17
4 Sports 4 Mūzika 2 4 Latviešu valoda 17
5 Datorprasmes-1 5 Vizuālā māksla 23 5 Matemātika 20
Angļu valoda – 2 6 Mājturība un tehnoloģijas zēniem 6 Mūzika 2
6 Angļu valoda-1 7 Mājturība un tehnoloģijas zēniem
OTRDIENA 4a 5a 5b
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Latviešu valoda 1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Mūzika 2 Matemātika 15 2 Sports
3 Sports 3 Dabaszinības 27 3 Angļu valoda 6
4 Matemātika 4 Mūzika 2 4 Dabaszinības 27
5 Latviešu valoda 5 Latviešu valoda 6 5 Matemātika 20
6 Matemātika 6 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm Latviešu valoda 17
7 Angļu valoda – 2 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 6 Literatūra 17
TREŠDIENA 4a 5a 5b
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0
1 Sociālās zinības 1 Latviešu valoda 6 1 Matemātika 20
2 Mājturība 2 Matemātika 15 2 Dabaszinības 27
3 Matemātika 3 Angļu valoda 5 3 Informātika 29
4 Matemātika 4 Sports 27 4 Matemātika 20
5 Latviešu valoda 5 Matemātika 15 5 Sports
6 Angļu valoda-2 Dabaszinības
CETURTDIENA 4a 5a 5b
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Sociālās zinības 1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Mūzika 2 Sociālās zinības 3 2 Mājturība un tehnoloģijas zēniem
3 Angļu valoda – 1 3 Matemātika 15 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Datorprasmes-2 4 Literatūra 6 3 Mājturība un tehnoloģijas zēniem
4 Dabaszinības 5 Latviešu valoda 6 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
5 Matemātika 6 Matemātika 15 4 Literatūra 17
Angļu valoda 5 5 Sociālās zinības 3
6 Angļu valoda 6
7 Mūzika 2
PIEKTDIENA 4a 5a 5b
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0
1 Matemātika 1 Sociālās zinības 3 1 Matemātika 20
2 Vizuālā māksla 2 Sports 2 Latviešu valoda 17
3 Vizuālā māksla 3 Informātika 26 3 Sociālās zinības 3
4 Latviešu valoda 4 Literatūra 6 4 Literatūra 17
5 Klases stunda 5 Klases stunda 6 5 Klases stunda 23
6 Angļu valoda – 1 6 Latviešu valoda 6 Matemātika 20

PIRMDIENA 6a 6b 7a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Mūzika 2
1 Dabaszinības 27 1 Matemātika 20 1 Matemātika 28
2 Latviešu valoda 6 2 Angļu valoda 5 2 Komerczinības/VAM 28
3 Matemātika 15 3 Dabaszinības 27 3 Matemātika 4
4 Literatūra 6 4 Vizuālā māksla 23 4 Ģeogrāfija 5
5 Klases stunda 15 5 Mūzika 2 5 Latviešu valoda 6
6 Sports 6 Latviešu valoda 6 6 Bioloģija 27
7 Angļu valoda 6 7 Literatūra 6 Angļu valoda
OTRDIENA 6a 6b 7a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 1 1 Koris 5.-12.kl.
2 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 2 Krievu valoda 21 2 Latviešu valoda 6
Mājturība un tehnoloģijas zēniem Vācu valoda 3 3 Pasaules vēsture 22
3 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 3 Matemātika 20 4 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Mājturība un tehnoloģijas zēniem 4 Literatūra 6 Mājturība un tehnoloģijas zēniem
4 Matemātika 15 5 Pasaules vēsture 23 5 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
5 Matemātika 15 6 Informātika 29 Mājturība un tehnoloģijas zēniem
6 Latviešu valoda 6 7 Dabaszinības 27 6 Bioloģija 27
7 Mūzika 2 7 Matemātika 28
8 Matemātika 28
TREŠDIENA 6a 6b 7a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Angļu valoda 5
1 Informātika 29 1 Latvijas vēsture 22 1 Sports
2 Literatūra 6 2 Matemātika 20 2 Ģeogrāfija 4
3 Krievu valoda 21 3 Latviešu valoda 6 3 Angļu valoda 4
Vācu valoda 3 4 Angļu valoda 5 4 Krievu valoda 21
4 Matemātika 15 5 Literatūra 6 Vācu valoda 3
5 Dabaszinības 2 6 Krievu valoda 21 5 Latvijas vēsture 22
Vācu valoda 3 6 Latviešu valoda 6
7 5
CETURTDIENA 6a 6b 7a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 0 Mājturība un tehnoloģijas zēniem 1 Koris 5.-12.kl. 21
2 Angļu valoda 6 1 Koris 5.-12.kl. 2 Krievu valoda 21
3 Sociālās zinības 3 Mājturība un tehnoloģijas zēniem Vācu valoda 3
4 Matemātika 15 2 Latviešu valoda 6 3 Latviešu valoda 6
Vizuālā māksla 23 3 Matemātika 20 4 Sociālās zinības 3
5 Mūzika 2 4 Mūzika 2 5 Informātika 29
6 Latviešu valoda 6 5 Sports 6 Sports
6 Sociālās zinības 3 Vizuālā māksla 23
7 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
8 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
PIEKTDIENA 6a 6b 7a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Krievu valoda 21
1 Latviešu valoda 6 1 Sports Vācu valoda 3
2 Krievu valoda 221 2 Sociālās zinības 3 1 Angļu valoda 5
Vācu valoda 3 3 Matemātika 20 2 Literatūra 6
3 Sports 4 Angļu valoda 5 3 Matemātika 28
4 Pasaules vēsture 22 5 Klases stunda 20 4 Matemātika 28
5 Latvijas vēsture 22 5 Klases stunda 7
6 Sociālās zinības 3

PIRMDIENA 8a 9a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Komerczinības/VAM 17 1 Angļu valoda 5
2 Latviešu valoda 4/33 2 Matemātika 28
3 Angļu valoda 4 3 Ģeogrāfija 23
4 Matemātika 5 4 Bioloģija 27
5 Literatūra 20 5 Latviešu valoda 4
6 Matemātika 17 6 Vizuālā māksla 17
7 Sports 20 7 Sports
8 Ģeogrāfija
OTRDIENA 8a 9a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Bioloģija 27 2 Pasaules vēsture 22
3 Ķīmija 16 3 Krievu valoda 21
4 Pasaules vēsture 22 Vācu valoda 3
5 Krievu valoda 21 4 Matemātika 28
Vācu valoda 3 5 Bioloģija 27
Mūzika 2 6 Ķīmija 16
Matemātika 20 7 Latviešu valoda 17
8 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Mājturība un tehnoloģijas zēniem
9 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Mājturība un tehnoloģijas zēniem
TREŠDIENA 8a 9a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0
1 Fizika 28 1 Komerczinības/VAM 4
2 Krievu valoda 21 2 Fizika 28
Vācu valoda 3 3 Matemātika 28
3 Fizika 28 4 Latvijas vēsture 22
4 Ģeogrāfija 4 5 Ģeogrāfija 4
5 Angļu valoda 5 6 Angļu valoda 5
6 Matemātika 20 Krievu valoda 21
7 Bioloģija 27 7 Vācu valoda 3
8 8 Fizika 28
CETURTDIENA 8a 9a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Matemātika 20 2 Sports
3 Sports 3 Latviešu valoda 17
4 Vizuālā māksla 23 4 Matemātika 28
5 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 5 Mūzika 2
Mājturība un tehnoloģijas zēniem 6 Ķīmija 16
6 Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 7 Sociālās zinības 3
Mājturība un tehnoloģijas zēniem
7 Ķīmija 16
8 Latviešu valoda 17
PIEKTDIENA 8a 9a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Latvijas vēsture 22 1 Krievu valoda 21
2 Angļu valoda 5 2 Vācu valoda 3
3 Krievu valoda 21 3 Matemātika 28
Vācu valoda 3 4 Angļu valoda 5
4 Sociālās zinības 3 5 Latviešu valoda 17
5 Klases stunda 3 6 Klases stunda 21
6 Literatūra 17 7 Literatūra 17
7 Latviešu valoda 17

PIRMDIENA 11a 12a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Matemātika E/VAM 28
1 Literatūra 6 1 Sports
2 Sports 2 Bioloģija 27
3 Matemātika 20 3 Kulturoloģija 28
4 Angļu valoda 4 4 Matemātika 22
5 Bioloģija 4 5 Angļu valoda 17
6 Ekonomika 5 6 Latviešu valoda 5
Ekonomika 7 MūzikaM 2
OTRDIENA 11a 12a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Matemātika 22 2 Ķimija E 16
3 Literatūra 6 Politika un tiesības M 29
4 Krievu valoda 21 3 Literatūra 17
5 Ķīmija 16 4 Ķīmija 16
6 Kulturoloģija 20 5 Latviešu valoda 17
7 Ķīmija 16 6 Matemātika 28
7 Latvijas un pasaules vēsture 22
8 Bioloģija 27
TREŠDIENA 11a 12a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Fizika E 28
1 Angļu valoda 5 Valsts aizsardzības mācība 33
2 Sports 1 Krievu valoda 21
3 Bioloģija 27 Vācu valoda 3
4 Fizika 28 2 Angļu valoda 5
5 Fizika 28 3 Kulturoloģija 22
6 Ekonomika 4 4 Sports
7 Latviešu valoda 6 5 Krievu valoda 21
8 Krievu valoda 21 Vācu valoda 3
9 Fizika 28 6 Fizika 28
7 Fizika 28
8 Veselības mācība 27
CETURTDIENA 11a 12a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
1 Koris 5.-12.kl. 1 Koris 5.-12.kl.
2 Sports 2 Kulturoloģija E 22
3 Kulturoloģija 22 Politika un ties. M 29
4 Krievu valoda 21 3 Krievu valoda 21
5 Matemātika 20 Vācu valoda 3
6 Literatūra 6 4 Programmēšanas pamati 26
7 Latvijas un pasaules vēsture 22 5 Latviešu valoda 17
6 Latvijas un pasaules vēsture 22
7 Sports
8 Ķīmija 16
PIEKTDIENA 11a
Nr. Priekšmets Telpa Nr. Priekšmets Telpa
0 Angļu valoda 5 0 Matemātika E 28
1 Latvijas un pasaules vēsture 22 1 Matemātika 28
2 Informātika 26 2 Matemātika 28
3 Latviešu valoda 6 3 Literatūra 17
4 Matemātika 20 4 Programmēšanas pamati 26
5 Klases stunda 5 5 Klases stunda 17
6 Angļu valoda 5

Skolotājs Mācību  priekšmeti Diena Ind. d. laiks Kabinets
1.Jirgensons G. Informātika Ceturtdiena 14.50-15.05 26.
2. Asatūrova I. Latviešu valoda

Literatūra

Pirmdiena

Ceturtdiena

13.20-14.05

14.05-14.40

6.
3.Paukšta Dz. Latviešu valoda

Literatūra

Pirmdiena 14.45- 16.15 17.
4. Bebriša I. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.05-14.25

13.20-14.00

13.20- 13.40

38.
5. Melnalksne A. Bioloģija Dabaszinības Pirmdiena 14.00- 14.54 27.
6. Stivriņa I. Matemātika Trešdiena 14.05- 14.25 15.
7. Ignace A. Informātika Katra mēneša I trešdiena

 

13.30-13.40

 

26.
8.Jirgensons M. Fizika Trešdiena 16.20-16.50 28.
9.Lāce I. Ģeogrāfija

Ekonomika

Trešdiena 14.50-15.30 4.
10. Sakne A. Sākumskolas mācību priekšmeti Trešdiena

Otrdiena

7.55 – 8.25

13.00-14.00

41.
11.Tomane I. Angļu valoda

Sākumskolas mācību priekšmeti

Otrdiena

Ceturtdiena

14.05-15.10

7.45-8.20

39.
12.Jirgensons K. Matemātika Ceturtdiena 14.50- 16.00 28.
13.Prokofjeva L. Ķīmija Otrdiena 14.05-14.30 16.
14.Sīle K.

 

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Pirmdiena 14.05-14.40 22.
15.Mūrniece D. Sākumskolas mācību priekšmeti Otrdiena 13.20-14.05 23.
16.Puškina.J. Krievu valoda Otrdiena 14.00-15.00 22.
17.Kunga-Švītiņa I. Mūzika Otrdiena

Ceturtdiena

7.45-8.25 15.35- 16.05 2.
18. Saturiņa M. Vācu valoda Trešdiena 14.50- 15.20 7.
19. Griķis E. Sports Piektdiena 13.20-14.00 Sporta zāle
20. Žunda M. Sākumskolas mācību priekšmeti Ceturtdiena 13.00-14.00 36.
21. Kadiķe A.

 

Vizuālā māksla Otrdiena

Ceturtdiena

8.00-8.25

8.00-8.25

23.
22. M. Bačura Sociālās zinības Ceturtdiena 13.20-14.00 3.
23.Ķepals A. Angļu valoda Pirmdiena

Trešdiena

14.50-15.30

14.50-15.10

5.
24. Kazus R. Sports Pirmdiena 13.20-14.15 Sporta zāle
25. Ozola I.M. Matemātika Otrdiena 15.35- 16.10 15.
26. Mandelis R. Valsts aizsardzības mācība 33.
27. Liepa V. Mājturība un tehnoloģijas Otrdiena 7.45-8.25 8.
28. Ziemelis A Mājturība un tehnoloģijas Otrdiena 14.05 – 14.45