Uzņemšana 1. klasē

Rīgas 28.vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu rindā uz 1.klasi no 5 gadu vecuma.
Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē:

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vecāki (aizbildņi) līdz katra gada 1.jūlijam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus