Patriotu nedēļas izskaņā 19.novembrī Rīgas 28.vidusskolā viesojās Valsts Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ministra vizīte nebija nejaušība, jo Rīgas 28.vidusskola jau kopš 2008.gada realizē Valsts aizsardzības mācību programmu vidusskolā un kopš 2014./15.m.g. arī pamatskolā no 7.klases. Rīgas 28.vidusskola ir viena no pirmajām skolām Latvijā kura uzsāka Valsts aizsardzības mācības programmas realizāciju pamatskolā.

Ministrs iepazinās ar skolas militārās mācības kabinetu un šautuvi, ar apmācību metodiku un tehnisko aprīkojumu. Skolas zālē Raimonds Bergmanis audzēkņiem stāstīja par galvenajiem izaicinājumiem valsts aizsardzībā. Īpaši lielu uzmanību ministrs veltīja sarežģītajai starptautiskajai situācijai, cīņai pret terorismu. Ministrs atbildēja arī uz jauniešu jautājumiem. Viņa teiktais apliecināja, ka valsts aizsardzības mācības kursa realizācija skolā ir jo sevišķi svarīga. Tikšanās noslēgumā Raimonds Bergmanis valsts aizsardzības programmas jauniešiem izteica pateicību par viņu atbildības pilno izvēli, vēlēja labas sekmes mācībās.

Daudzi skolas absolventi turpina savu profesionālo izaugsmi valsts bruņotajos spēkos. Valsts aizsardzības mācības programmas apguve dod iespēju ne tikai profesionālo iemaņu apguvei militārajās specialitātēs, bet ir lieliska savas valsts patriotu audzinātāja.